🤫 Đây Là Nơi Bạn Sẽ Biết Mọi Thứ Về Tôi!

Lộ trình giúp bạn kiếm 30-50 Triệu/Tháng bằng Affiliate từ sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện tại trên Thế giới VTMakers, Chia sẻ Kiến thức Digital Marketing, Kiến thức Landing Page. Hãy chọn cho mình một hướng đi mà bạn giỏi nhất để bắt đầu kiếm tiền từ nó!

©2022 Allrights reserved RioAgency.Top

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

Fanpage: Rio Agency

Address: Số 23, Lô 16B1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội